OPTIUNI DE CAZARE
Termenul limita pentru rezervarea cazarii este 1 aprilie 2016.

METODE DE REZERVARE A CAZARII
(va rugam sa folositi una din cele doua metode de rezervare)

1. prin completarea sectiunii “Rezervare cazare hotel” – forma de rezervare recomandata (optiunea de rezervare este disponibila doar dupa accesarea paginii personale pe baza numelui de utilizator si a parolei stabilite la inregistrarea online)

2. prin e-mail pe adresa: contact@obezitate.eventernet.ro*
* In acest caz, va rugam sa specificati in e-mail hotelul, perioada de cazare si tipul camerei.

Plata cazarii se va face in unul din urmatoarele conturi Eventer.Net (cu mentiunea "Pentru Conferinta Obezitate – Rezervare Cazare, Hotel …"):
• RO34BACX0000001109460000, deschis la UniCredit Bank Iasi
• RO47TREZ4065069XXX015801, deschis la Trezoreria Iasi.
Cod fiscal Eventer: RO 26964360.

Toate taxele bancare aferente platilor revin in sarcina platitorului. Va rugam sa va asigurati ca suma ce urmeaza a fi incasata de catre operatorul conferintei este exact contravaloarea cazarii.

Va rugam sa trimiteti copia documentului de plata a cazarii operatorului evenimentului, prin fax sau email.

CONFIRMAREA REZERVARII 
Rezervarea la hotel nu este valabila fara dovada platii cel putin a primei nopti de cazare. Rezervarea neinsotita de plata este considerata nula.

ANULARI 
Anularile sunt acceptate doar prin e-mail sau notificare scrisa pe adresa operatorului conferintei. Pana la data de 01.04.2016 se va rambursa 90% din suma achitata, nimic ulterior.